top of page

       מהפח

מקום מוזנח עובר מהפך

אפליקצית מהפח לאנדרואיד

מהפח - בקיצור

"מהפח" היא יוזמה לסילוק הטינופת ממעיינות ואתרי טבע חינמיים ונגישים לכל, באמצעות פעולה מתמשכת של מתנדבים. צוות מהפח מגיע לאתר, מנקה אותו, מציב צובר אשפה שאפשר לפנות ביד וחוזר בזמן לפנות, עד שהוא מאתר אנשים שאכפת להם והם לוקחים אחריות על המקום ודואגים לבקר אותו ולנקות אותו בקביעות. מתנדב במהפח הופך גם לדובר של המקום בפני הרשות ולמפקח על עבודות שעושות או נמנעות מלעשות, הרשויות. כשמקום מצטרף למהפח, משמעות הדבר שיש מי שמתחייב לשמור אותו נקי לאורך זמן.

מאז ראש השנה תשע“ח , היום שבו החל מהפח לפעול באופן רשמי - זכינו לתמיכה וחסות של רשות ניקוז ונחלים קישון, קרן של“י וכ 60 תורמים פרטיים שעוזרים לנו לקיים את הפעילות במספר הולך וגדל של אתרים.

בנוסף, אנחנו מפעילים אפליקציה בשם ”מהפח“ שמאפשרת לכל אדם להשתתף במהפח - אם בדרך של ביקור קבוע ואימוץ אתר, או באופן מזדמן.

20170714_153201.jpg
מהפח עבור אנשים

פעילות מהפח נועדה להחזיר לאנשים את ההנאה מהיציאה והשהות בטבע שנפגעת כאשר המקומות מוזנחים ומלוכלכים.

  • facebook
bottom of page